Jesteś w kategorii:
BETONY

 

 

BETON TOWAROWY

[Produkt dostępny tylko na zamówienie]


PROD. LAFARGE

BETON TOWAROWY


PROD. LAFARGE


Beton towarowy jest jednym z najpopularniejszych materiałów budowlanych. Powstaje on po zmieszaniu cementu, kruszyw, wody, domieszek oraz innych dodatków, a swoje właściwości uzyskuje w wyniku wiązania i twardnienia cementu. Beton towarowy jest materiałem wszechstronnego zastosowania. W większości przypadków możliwość jego wykorzystania zależy od inwencji twórczej i pomysłowości osoby projektującej. Podstawowym zadaniem betonu towarowego jest stanowienie elementów konstrukcyjnych budowli, głównie w elementach żelbetowych i strunobetonowych. Najczęściej jest on wykorzystywany do budowy ław fundamentowych, płyt fundamentowych, ścian, słupów oraz stropów.


Beton towarowy jest jednym z najpopularniejszych materiałów budowlanych. Powstaje on po zmieszaniu cementu, kruszyw, wody, domieszek oraz innych dodatków, a swoje właściwości uzyskuje w wyniku wią...

[opis produktu]