Jesteś w kategorii:
CEMENT

 

 

CEMENT TURBO


CEM I 42,5 N - NA

CEMENT TURBO


CEM I 42,5 N - NA


Cement portlandzki niskoalkaliczny klasy wytrzymałości 42,5 N  produkuje się poprzez wspólne zmielenie trzech składników: klinkieru portlandzkiego (składnik główny), gipsu (regulator czasu wiązania) oraz kamienia wapiennego (składnik drugorzędny). Prod. Cementownia Warta


Cement portlandzki niskoalkaliczny klasy wytrzymałości 42,5 N  produkuje się poprzez wspólne zmielenie trzech składników: klinkieru portlandzkiego (składnik główny), gipsu (regulator czasu wiązan...

[opis produktu]


 

CEMENT SUPER


CEM II/B-M (V - LL) 32,5 R

CEMENT SUPER


CEM II/B-M (V - LL) 32,5 R


Cement portlandzki wieloskładnikowy popiołowo-kamienny uzyskuje się na drodze wspólnego przemiału klinkieru portlandzkiego w ilości 65-79% (składnik główny), gipsu (regulator czasu wiązania) z mieszanką popiołu lotnego krzemionkowego i kamienia wapiennego w ilości 21-35%. Prod. Cementownia Warta


Cement portlandzki wieloskładnikowy popiołowo-kamienny uzyskuje się na drodze wspólnego przemiału klinkieru portlandzkiego w ilości 65-79% (składnik główny), gipsu (regulator czasu wiązania) z mi...

[opis produktu]


 

CEMENT CLASSIC


CEM IV / B (W) 32,5 N

CEMENT CLASSIC


CEM IV / B (W) 32,5 N


Cement pucolanowy klasy wytrzymałości 32,5 o normalnej wytrzymałości wczesnej (N) powstaje w wyniku zmielenia klinkieru portlandzkiego i popiołu lotnego wapiennego (W) w ilości 36-55% oraz reagipsu jako regulatora czasu wiązania (siarczan wapnia). Prod. Cementownia Warta


Cement pucolanowy klasy wytrzymałości 32,5 o normalnej wytrzymałości wczesnej (N) powstaje w wyniku zmielenia klinkieru portlandzkiego i popiołu lotnego wapiennego (W) w ilości 36-55% oraz reagips...

[opis produktu]